A

Ketika Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail Menangis

kompasnia YottaBaca - Dalam sebuah kitab karangan Imam al-Ghazali menyebutkan bahawa iblis itusesungguhnya namanya disebut sebagai al-Abid (ahli ibadah) pada langityang pertama, pada langit yang keduanya disebut az-Zahid. Pada langit ketiga, namanya disebut al-Arif. Pada langit keempat, namanya adalah al-Wali.Pada langit kelima, namanya disebut at-Taqi. Pada langit keenam namanya disebut al-Kazin. Pada langit ketujuh namanya disebut Azazil manakala dalam Luh Mahfudz, namanya ialah iblis.Dia (iblis) lupa akibat urusannya. Maka Allah S.W.T telah memerintahkannya sujud kepada Adam. Lalu iblis berkata,"Adakah Engkau mengutamakannya daripada aku, sedangkan aku lebih baik daripadanya.Engkau jadikan aku dari api dan Engkau jadikan Adam dari tanah."Lalu Allah S.W.T berfirman yang maksudnya, "Aku membuat apa yang aku kehendaki." Oleh kerana iblis memandang dirinya penuh keagungan, maka dia enggan sujud kepada Adam A.S kerana bangga dan sombong.Dia berdiri tegak sampai saatnya malaikat bersujud dalam waktuyang berlalu.Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka, mereka mendapati iblis tidak sujud sedang mereka telah selesaisujud. Maka para malaikat bersujud lagibagi kali kedua kerana bersyukur, tetapiiblis tetap angkuh dan enggan sujud. Dia berdiri tegak dan memaling dari para malaikat yang sedang bersujud.Dia tidak ingin mengikut mereka dan tidak pula dia merasa menyesal atas keengganannya.PERUBAHAN WAJAH IBLISKemudian Allah S.W.T merubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlangan kepada bentuk seperti babi hutan. Allah S.W.T membentukkan kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajahyang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya.Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggut terdapat sebanyak tujuh helai.BALASAN UNTUK KESOMBONGANSetelah itu, lalu Allah mengusirnya dari syurga, bahkan dari langit, dari bumi dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara sembunyi. Allah S.W.T melaknatinya sehingga ke hari kiamat kerana dia menjadi kafir. Walaupun iblis itu pada sebelumnya sangat indah cemerlang rupanya, mempunyai sayap emPat, banyak ilmu, banyak ibadah serta menjadi kebanggan para malaikat dan pemukanya, dan dia juga pemimpin paramalaikat karubiyindan banyak lagi, tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya.Ketika Allah S.W.T membalas tipu daya iblis, maka menangislah Jibril A.S dan Mikail. Lalu Allah S.W.T berfirman yang bermaksud, "Apakah yang membuat kamu menangis?" Lalu mereka menjawab, "Ya Allah! Kami tidaklah aman dari tipu dayamu."Firman Allah bagi bermaksud,"Begitulah aku.Jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku."Setelah diusir, maka iblis pun berkata,"Ya Tuhanku, Engkau telah mengusir aku dari Syurga disebabkan Adam, dan aku tidak menguasainya melainkan dengan penguasaan-Mu."Lalu Allah berfirman yang bermaksud,"Engkau dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, sebab para nabi adalah maksum."Berkata lagi iblis, "Tambahkanlah lagi untukku." Allah berfirman yang maksudnya, "Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya kecuali tentu dilahirkan untukmu dua padanya."Berkata iblis lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Lalu Allah berfirman dengan maksud, "Dada-dada mereka adalah rumahmu, engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah."Berkata iblis lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Maka Allah berfirman lagi yang bermaksud, "Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, artinya mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naikkuda mahupun yang berjalan kaki.Dan berserikatlah dengan mereka padaharta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke dalam haram."Dan pada anak-anak, iaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuatperantara mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, mata pencarian yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang jahat dan berjanjilah mereka."(Halini ada disebutkan dalamsurah al-Isra ayat 64 yang bermaksud : "Gerakkanlahorang yang engkau kuasai di antara mereka dengan suara engkau dan kerahkanlah kepada mereka tentera engkau yang berkuda dan yang berjalankaki dan serikanlah mereka pada harta dan anak-anak dan berjanjilah kepada mereka.Tak ada yang dijanjikan iblis kepada mereka melainkan (semata-mata) tipuan."

sumber : http://kompasnia.blogspot.com/2013/03/ketika-malaikat-jibril-dan-malaikat.html


berita yang disarankan :

0 Response to "Ketika Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail Menangis"

Posting Komentar